Ocena brak

SCENA POLSKA, czasopismo teatr.

Autor /jota11 Dodano /27.03.2012

SCENA POLSKA, czasopismo teatr., wyd. w Warszawie 1919--26, 1929-32, 1936-38; początkowo mies., 1924-26 i od 1936 kwartalnik, 1929-32 dwutygodnik. W skład komitetu red. w różnych latach wchodzili m. in. J. Kochanowicz, inicjator pisma, J. Kotarbiński, A. Zelwerowicz, M. Orlicz (red. nacz. 1922-24), W. Zawistowski (red. nacz. od 1924), T. Terlecki (red. nacz. od 1936), J. Krzyżanowski, M. Rulikowski, L. Schiller. Organ ZASP, najpoważniejsze w okresie międzywojennym czasopismo dot. zagadnień teatru i dramatu. Trudności finansowe powodowały przerwy w wydawaniu, zmieniał się profil pisma. Poświęcone współcz. wydarzeniom życia teatr, w Polsce i za granicą (szkice, noty, przeglądy, korespondencje, bogata kronika, rejestracja repertuaru teatrów pol.), w okresie do 1926 oscylowało w kierunku teatrologii (przekłady rozpraw E.G. Craiga iN. Jewrieinowa); do współpracowników należeli T. Boy-Żeleński, A. Grzymała-Siedlecki, W. Horzyca, K. Irzykowski, W. Rogowicz, W. Wandurski, J. Wittlin. W nast. etapie pismo miało charakter popularnego magazynu, a jednocześnie zamieszczało szkice hist. L. Simona, artykuły C. Jellenty i J. Lorentowicza. Pod red. Terleckiego S.P. przekształciła się w pismo teatrologiczne, nauk.-pedag., publikujące rozprawy z zakresu historii i teorii teatru, m. in. opracowania monograficzne (np. L. Płoszewskiego i Schillera o S. Wyspiańskim, K. Grzybowskiej o M. Bałuckim, K. Czachowskiego o J. Korzeniowskim); przeglądy i recenzje ogłaszali m. in. M. Brahmer, W. Hahn, B. Korzeniewski, L. Jabłonkówna, S. Srebrny, A. Tretiak, J. Zawieyski.

S. STRAUS Bibliografia tytułów czasopism teatralnych, Wr. 1953; S. MARCZAK-OBORSKI „S.P." i inne wydawnictwa ZASPu, „Pam. Teatr." 1968 z. 3.

Podobne prace

Do góry