Ocena brak

SAUCKEL FRITZ (1894-1946) - polityk

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1923 r., gauleiter Turyngii, od 1933 r. był równocześnie namiest­nikiem Rzeszy (Reichsstatthalter) w Turyngii. Od 1942 r. generalny pełnomocnik Rzeszy ds. zatrudnie­nia, opracował projekt wykorzysta­nia przymusowych robotników w gospodarce Niemiec i był odpo­wiedzialny za przetransportowanie do Rzeszy i zmuszenie do pracy ok. 5 min ludzi z okupowanych krajów (jak sarn przyznał, tylko ok. 200 tys. przyjechało dobrowolnie). Wydał polecenie, by robotnicy ci byli wykorzystywani „do najwyż­szych możliwych granic przy naj­niższych wydatkach na ich utrzy­manie".

Uznany przez Międzynaro­dowy Trybunał Wojskowy w *Norymberdze za winnego zbro­dni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, został skazany na karę śmierci i powieszony.

Podobne prace

Do góry