Ocena brak

Sanktuarium na Jasnej Górze

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Na Jasne] Górze mieści się też arsenał z wystawą brom (m.in. zdobytej na Turkach przez Jana IH Sobieskiego), mu­zeum historii klasztoru i cudownego obrazu oraz skarbiec Z walów obronnych widać monumentalne stacje drogi krzy­żowej z początku XX w.

Klasztor Paulinów na Jasnej Górze jest jednym z najważniej­szych miejsc kultu religijnego w Polsce. Oparł się atakom Szwedów w 1655 oraz Rosjan w 1771 roku, ocalał niemal bez strat z I i II wojny światowej Wzniesiony został w XV wieku, część gotyckich murów zachowała się do dziś Podczas gruntow­nej przebudowy w początkach XVII stulecia otoczono go potężny­mi fortyfikacjami, dzięki którym przetrwał szwedzkie oblężenie Wejścia na teren klasztoru strzegą cztery bramy Najważniejszy cel przybywających licznie wiernych stanowi kapli­ca Najświętszej Marii Panny. Obok cudownego obrazu koronowa­nego w 1717 roku, znajdującego się w pięknym, wyłożonym heba­nem i srebrem ołtarzu, widnieje złota róża podarowana przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Na ścianach umieszczone są liczne wota ofiarowane przez pątników. W rene­sansowym krużganku wisi kopia obrazu MatejkiŚluby Jana Kazi­mierza, przedstawiająca scenę w lwowskiej katedrze, gdy w 1656 roku Matka Boska Częstochowska została obrana Królową Polski i Łatwy W sąsiadującym z kaplicą kościele, który ma rangę bazyli­ki mniejszej, można zobaczyć polichromie Karola Dankwarta, zna­komitego malarza szwedzkiego, z końca XVII wieku.

Podobne prace

Do góry