Ocena brak

Sanktuarium i Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Wstosunkowo niewielkim Leżajsku znajduje się ponad 120 zabytkowych budowli oraz kirkut z grobem cady­ka Elimelecha (1717-1787), do którego pielgrzymują Żydzi z całego świata Wyjątkową i w pełni zasłużoną sławą cie­szy się zespół klasztorny oo. Bernardynów. Zakonnicy przybyli tu w roku 1608, a obecną bazylikę wznieśli w latach 1618-1628 w miejscu, gdzie stał niewielki drewniany kościółek ze słynącym łaskami wizerunkiem Matki Boskiej. Do wspanialej barokowej świątyni, do której przeniesiono cudowny obraz, ściśle przylega klasztor zbudowany na planie czworoboku. Całość opasuje potęż­ny mur z trzema bastejami, dzięki czemu założenie miało charak­ter obronny, podobnie jak inne fundacje bernardynów na kresach południowo-wschodnich, np. we Lwowie.
Matkę Boską Leżajską wielką czcią otaczali król Władysław IV i hetman Stefan Czarniecki Uważano ją za szczególną opiekun­kę rycerzy kresowych, do niej modlili się Polacy uprowadzeni w jasyr. W 1752 roku papież Benedykt XIV zezwolił na koronację obrazu i osobiście poświęcił korony.
W bazylice znajdują się jedne z najstarszych i najcenniejszych na świecie organów. Pochodzą z końca XVII wieku, mają 75 głosów i 5894 piszczałki, z których największa, drewniana, liczy 12 me­trów wysokości. Dodano do nich nawet takie elementy, jak poru­szające się ptaszki, wydające dźwięk podobny do świergotu.

Monumentalny prospekt organowy osza­łamia bogactwem zdobień. Figura w cen­tralnej części, z wzniesioną ręką. to Her­kules walczący z Hydrą - symbol cnoty zmagającej się z występkiem.

Podobne prace

Do góry