Ocena brak

Samorząd województwa - Administracja zespolona

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Zgodnie z ustawą na szczeblu wojewódzkim administracja jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. Chodzi o marszałka województwa, który jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

  • Zasada ta ma jednak w odniesieniu do samorządowej administracji województwa ograniczone znaczenie. Na szczeblu wojewódzkim usytuowany jest bowiem wojewodaorgan wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej.

Podobne prace

Do góry