Ocena brak

Samorząd terytorialny według Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Karta zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia pewnych ogólnych reguł dotyczących samorządu terytorialnego

 • Terytorialna administracja samorządowa – to prawo i obowiązek obywateli do regulowania i kształtowania istotnych spraw publicznych zgodnie z wolą mieszkańców.

 • Gwarancja prawa wyłaniania organów przedstawicielskich w wolnych, tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych wyborach.

 • Reguła – do samorządu należą wszystkie sprawy lokalne z wyłączeniem tych spraw, które ustawy przekazują innym organom.

 • Wprowadzenie ochrony granic terytorialnych korporacji samorządowych

 • Możliwość przeprowadzenia referendum

 • Samorząd ma zapewnią swobodę w kształtowaniu swych organów

 • Wybrani przedstawiciele mają zapewnioną niezależność

 • Ustalenie granic nadzoru administracyjnego

 • Ustalenie środków tego nadzoru

 • Celowość działania może być przedmiotem nadzoru tylko w sprawach zleconych.

 • Zabezpieczenie dochodów własnych i środków finansowych.

 • Prawo współpracy korporacji samorządowych przy wykonaniu wspólnych zadań, tworzenie związków krajowych, a także na szczeblu międzynarodowym

 • Sprawy publiczne powinny być realizowane przez lokalne przedstawicielstwa samorządowe.

 • Przekazanie kompetencji wyższym organom powinno być spowodowane wymogami efektywności i gospodarności.

 • Społeczności lokalne powinny w miarę możliwości same ustalać swoje struktury wewnętrzne

 • Wskazówki dotyczące statusu pracowników samorządowych – zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach, kryterium umiejętności i kompetencji.

Podobne prace

Do góry