Ocena brak

SAMORÓDZTWO

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SAMORÓDZTWO gr. automate genesis; nłc. generatio aequivoca, generatio spontanea; ang. equivocal generation, spontaneous generation; fr. generation equivoque, generation spontanee; nm. Urzeugung, Archigonie, Autogonie

filoz. przyr. Samorzutne powstawanie or­ganizmów żywych z materii nieożywio­nej. Termin z czasów średniowiecznych, oparty na wypowiedziach Arystotelesa i innych myślicieli starożytnych; oznacza on utrzymujący się przez wieki (m. in. Al­bert Wielki, Paracelsus, J. B. Van Helmont) pogląd przyjmujący nagłe i samorzutne powstawanie z gnijących lub martwych substancji organicznych — niższych zwie­rząt i roślin, a od czasu wynalezienia mikroskopu — powstawanie drobnoustrojów. Wytworzenie się takiego poglądu na pod­stawie bezpośredniej obserwacji było uwa­runkowane nieznajomością procesów roz­mnażania się i rozwoju, przesądzającą o na­iwności tej obserwacji. Samorództwo przez długi czas pełniło rolę teorii wyjaśniającej powstanie życia na Ziemi. To, że „fakt" samorództwa został obalony doświadczalnie przez L. Pasteura w warunkach aktualności, nie oznacza jeszcze, iż uczony ten do­wiódł niemożliwości przekształcenia się materii martwej w żywą w pierwotnych warunkach naszego globu; stąd współcześ­nie terminowi „samorództwo" nadaje się czasem sens naukowy (np. A. J. Oparin), zbliżony do pojęcia -> abiogenezy (1).

 

Podobne prace

Do góry