Ocena brak

SAMOISTNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SAMOISTNOŚĆ gr. = hypóstasis; nłc. subsistentia, suppositum; ang. self-existence; fr. existence par soi-meme; nm. Selbständigkeit'

  1. metaf. Sposób istnienia przysługują­cy -^ substancji (1), polegający na tym, że dany byt jest ostatecznjmi podmiotem swe­go istnienia, tzn. że posiada z natury ist­nienie samodzielne, odrębne {-^ subsystencja /1 /). Na samoistność wskazuje się zwłaszcza podejmując metafizyczną charakterystykę -^ osoby (1).

  2. U R. Ingardena: -^ autonomia (3) by­towa, moment bytowy charakterystyczny dla absolutnego i idealnego sposobu ist­nienia, występujący również w sposobie istnienia tego, co realne w teraźniejszości i co realne w przeszłości. Coś istnieje sa­moistnie, jeżeli jest samo w sobie immanentnie określone. Przeciwieństwem samoistności jest bytowa niesamoistność (—> heteronomia /3/).

Do góry