Ocena brak

SAMODZIELNOŚĆ (BYTOWA)

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SAMODZIELNOŚĆ (BYTOWA) ang. self-dependence; fr. independance; nm. Selbst-dadigkeit


U R. Ingardena: aspekt bytowy przeja­wiający się w takim sposobie istnienia przedmiotu, że przedmiot ów ze swej isto­ty nie wymaga istnienia jakiegoś innego przedmiotu, z którym musiałby współist­nieć w obrębie jednej całości. Zachodzi stopniowanie zarówno samodzielności, jak i niesamodzielności bytowej.

Podobne prace

Do góry