Ocena brak

Samochód

Autor /assurfago Dodano /18.11.2005

Samochód
wczoraj,
dziś i jutro!

Spis treści

1. Wstęp.??????????????????????????3 str.
2. Znaczenie słowa samochód.?????????????????3 str.
3. Historia- kalendarium.???????????????????4 str.
4. Budowa samochodu.????????????????????6 str.
5. Samochód przyszłości.???????????????????10 str.
6. Komputeryzacja.?????????????????????.11 str.
7. Zabezpieczenia kierowcy i samochodu.????????????11 str.
8. Wnioski. ????????????????????????..12 str.
9. Bibliografia.???????????????????????14 str.


1. Wstęp
Zastanawiając się nad tematem mojej pracy, chciałem przede wszystkim pokazać jak technologia może wpływać na życie ludzkie. Jak może je zmieniać a co za tym idzie ulepszać. Biorąc pod uwagę powyższe, nie powinno budzić zdziwienia fakt, że tematem mojej pracy- samochód!
Zanim zaczęła się era samochodu, przez długi czas ludzie musieli zadowolić się koniem jako napędem i czymś, co można było do konia przyczepić z tyłu - takim rozwiązaniem były np. rydwany. Pierwszy pomysł czterokołowego wozu napędzanego siłą mięśni ludzkich za pośrednictwem dźwigni powstał już w połowie XV wieku. Podobno projekt pojazdu napędzanego sprężyną narysował Leonardo Da Vinci.
Podczas całego cyklu powstawania nowych ulepszeń motoryzacyjnych, powstawały bezpośrednio inne wynalazki m.in. Pierwszym zrealizowanym pojazdem bez konia, był żaglowiec na kołach zbudowany w 1600 roku. Autorem tego pojazdu był niderlandzki matematyk Simon Stevin. Udało mu się pokonać trasę 67,6 km z przeciętną prędkością 33,8 km/h. W pojeździe znajdowało się 28 osób.
Przechodząc do szczegółowego omówienia historii samochodu należy zaznaczyć, że od tego samego momentu zaczęły pojawiać się wypadki samochodowe. Pierwszą ofiarą "wypadku samochodowego", był już w 1786 roku pastor anglikański z Redruth, który na widok szybko jadącego i prychającego parą modelu powozu, dostał zawału serca. Autorem tego małego pojazdu z miniaturowym kotłem parowym był William Murdock.

2. Znaczenie słowa samochód
Słowo samochód powstało wskutek wygrania rozpisanego przed wojną konkursu na typowo polskie słowo określające automobil. Jak nietrudno zauważyć, pochodzi od słów ?sam? i ?chodzić?, czyli określa pojazd z własnym napędem. Nazwa ?samojedź? nie została wybrana, mimo że bardziej odpowiada działaniu samochodu, bo w staropolszczyźnie, oznaczała ludożercę.

3. Historia- kalendarium
Około 1770 r. we Francji powstał pierwszy pojazd mechaniczny o napędzie parowym. W 1883 roku w Niemczech Gottlieb Daimler zbudował lekki jednocylindrowy czterosuwowy silnik spalinowy, jako paliwo zastosował benzynę. Następnie od 1886 r. wspólnie z Wilhelmem Maybachem wytwarzali samochody osobowe. Pojazdy był wzorowane na znanych wówczas powozach konnych, a zwłaszcza lekkich bryczkach. W ten sposób stworzyli standard samochodu osobowego, aktualny jeszcze w XXI wieku.

Podobne prace

Do góry