Ocena brak

Salon ogrodowy

Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012

Gł. i najozdobniejsze wnętrze w
ogrodzie barok., przylegające do pałacu na gł. osi założenia,
pełniło funkcję letniego s.o. odpowiednika -
salonu w pałacu; urządzane na planie kwadratu, prostokąta
lub półkola, w obramieniu ścian strzyżonych
szpalerów, ozdobione parterami, basenami, rzeźbami
oraz roślinami oranżeryjnymi w donicach; w miejscu
s.o. skupiały się gł. osie kompozycyjne ogrodu oraz
drogi łączące go z pozostałymi ważnymi elementami
przestrzennymi założenia ogrodowego.

W ogrodach
krajobrazowych miejsce s. zajmuje otwarta przestrzeń
przypałacowej polany przechodzącej dalej w
gł. dukt widokowy otoczony klombami oraz skupinami
drzew i krzewów.

Podobne prace

Do góry