Ocena brak

Sądy wojskowe

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych w sprawach karnych oraz orzekają w innych sprawach jeżeli zostały przekazane do ich właściwości. Orzekają one w spawach karnych w stosunku do osób należących do sił zbrojnych.

Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają przestępstwa przeciwko pełnienia służby w wojsku, przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej, przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem, przeciwko przestępstwu popełnionemu przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi. Sądami wojskowymi są wojskowe sądy okręgowe i sądy garnizonowe- ten orzeka w 1-j instancji.

Sędzią sądu wojskowego może być oficer pełniący zawodową służbę wojskową i posiadający kwalifikacje sędziowskie. Nadzór nad sądami wojskowymi sprawuje Minister Sprawiedliwości. Organem samorządu sędziowskiego jest Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych tworzone przez sędziów sądów wojskowych. Na jego czele stoją prezesi wojskowych sądów okręgowych zmieniając się co 2 lata.

Podobne prace

Do góry