Ocena brak

Sądy rodzinne

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

sądy rodzinne; powołane w miejsce sądowych wydziałów dla nieletnich, które orzekały środki wychowawczo-- poprawcze wobec młodzieży w wieku 13 — 17 lat nie dostosowanej społecznie. S. r. ponadto prowadzą dochodzenia i orzekają w sprawach rozwodowych, pozbawienia i ograniczenia praw ro­dzicielskich, zawierania związków mał­żeńskich przez młodzież poniżej 18 lat (dziewczęta) i 21 lat (mężczyźni). Sę­dziowie s. r. mają obok kwalifikacji prawniczych także pedagogiczne. W rozprawie uczestniczy sędzia, sekre­tarz i dwóch ławników. Nieletniemu przysługuje adwokat przedstawiający argumenty obrony wobec oskarżenia wniesionego przez obrońcę publicz­nego lub prywatnego. S. r. organizują ośrodki pracy kuratorskiej z młodzie­żą, niekiedy obozy wakacyjne. Orzeka­ją najczęściej resocjalizację nieletniego w środowisku otwartym pod opieką kuratora.

Podobne prace

Do góry