Ocena brak

Sąd Pierwszej Instancji

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Jest instytucją stosunkowo nową, bo utworzony został w 1988r. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie spraw pracowniczych.

Składa się on z sędziów, brak natomiast rzeczników generalnych. Wymagania wobec sędziów w zasadzie pokrywają się z dotyczącymi sędziów ETS. Sędziowie wybierają ze swego grona Prezesa. SPI mianuje także swego Sekretarza. Do głównych kompetencji SF1 należą:

1. orzekanie we wszystkich sprawach wnoszonych przez podmioty nie zinstytucjonalizowane ( osoby fizyczne i prawne),

2. rozpatrywanie skarg na decyzje Urzędu ds.. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM),

3. prawo do orzekania w sprawach o wydanie orzeczenia wstępnego,

4. prawo do rozpatrywania odwołań od orzeczeń izb sądowych.

Podobne prace

Do góry