Ocena brak

RZEŻĄCZKA u kobiet

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Zapalenie cewki moczowej i kanału szyjki macicy (urethritis et endometritis cervicalis). Znaczna większość kobiet, które ulegają zakażeniu, nie spostrzega objawów i nie odczuwa dolegliwości. Upływa więc często dłuższy czas, nim leczenie zostanie podjęte; niejednokrotnie rozpoznanie ustalone zostaje dopiero wówczas, gdy zakażony partner zachoruje. Dlatego powikłania zdarzają się znacznie częściej niż u mężczyzn. Objawycervicitis, jeśli istnieją, są słabo wyrażone kobiety, które już mają upławy (rzęsista kowicą, zakażenie chlamydiami), mogą przeoczyć ich zwiększenie. We wzierniku dostrzega się jednak zielonkawą ropną lub białawą opalizującą, ciągnącą się wydzielinę z ujścia • szyjki. Wprawdzie zapalenie cewki moczowej zdarza się rzadziej niż zapalenie szyjki macicy, gdyż gonokoki z szyjki udaje się stwierdzić u ok. 90% chorych, a z cewki u 70%, lecz nierzadko właśnie pieczenie przy oddawaniu moczu powoduje zgłoszenie się do lekarza. Wydzielina wurethritis rzadko bywa obfita, ropna, częściej skąpa, śluzowo-ropna lub jej brak. Dla stwierdzenia ewentualnej obecności wydzieliny należy pochwę kilkakrotnie ucisnąć palcem wzdłuż przebiegu cewki.

Powikłania. Zakażenie łatwo rozszerza się naturalnymi drogami. O ile zapalenie błony śluzowej trzonu macicy jest raczej etapem przejściowym, przebiegającym z różnym nasileniem objawów, o tyle jajowody są miejscem szczególnie dogodnym do rozwoju zapalenia.

Zapalenie rzeżączkowe jajowodów jest najczęściej jednostronne, początkowo przeważnie ostre, z silnymi bólami w podbrzuszu, a nawet objawami podrażnienia otrzewnej miednicy mniejszej i gorączki, najczęściej w okresie miesiączkowania. Rzadziej zajęte bywają także jajniki, jednak, ze względu na trudne różnicowanie kliniczne tych stanów, często mówi się o zapaleniu przydatków (ad-nexitis). W przebiegu zapalenia jajowodu dochodzić może, w wyniku zamknięcia światła, do powstania ropnia (pyosalpinx), który opróżniać się może okresowo przez ujście maciczne i stać się przyczyną ponownego wystąpienia zakaźności osoby dłuższy czas dla partnera niezakaźnej. Już od początku przewlekłe endometritis, salpingitis, oopho-ritis o etiologii rzeżączkowej objawia się pobolewaniami lub bólami w podbrzuszu lub okolicy krzyżowej, stanami podgorączkowymi i zaburzeniami miesiączkowania. W piśmiennictwie anglosaskim używany bywa o-becnie termin ESP(endometritis — salpingitis — peritonitis) lub PID (pelvic inflamma-tory disease}. Rzeżączkowa etiologia zapalenia przydatków jest na ogół przez lekarzy niedostatecznie uwzględniana, należy więc przypomnieć, że u 30—80% pacjentek z zapaleniem jajowodów wykazywano obecność dwoinek rzeżączki w kanale szyjki macicy, przy czym w przypadkach występującego po raz pierwszy ostrego zapalenia jajowodów e-tiologię rzeżączkową udowodniono u prawie 90%. Stwierdzono też, że zapalenie jajowodów rozwija się u 9—20% chorych na rzeżączkę, nie leczonych kobiet, już w czasie pierwszego lub drugiego cyklu miesiączkowego po zakażeniu. Jeśli leczenie nie zostanie podjęte, to odsetek ten jeszcze wzrasta, a przewlekłe inwalidztwo z tego powodu nie jest rzadkością. Przymuje. się, że niepłodność powstaje u Va kobiet, które przebyły rzeżączkowe zapalenie jajowodów.

Zapalenie rzeżączkowe gruczołu przedsionkowego większego (gruczoł Bartholina) jest powikłaniem raczej rzadkim. Występuje — gorączka, zaczerwienienie i bolesny obrzęk przysłaniający wejście do pochwy i ból przy siedzeniu i chodzeniu. Często dochodzi do powstania ropnia, który wymaga leczenia chirurgicznego. Zapalenie gruczołu przedsionkowego większego mogą wywoływać też inne bakterie, choć etiologia rzeżączkowa jest najczęstsza. Zakażenie odbytu i odbytnicy zdarza się u 30%, a nawet 40% chorych na rzeżączkę kobiet. Miejscowe objawy, podobnie jak u mężczyzn, są zazwyczaj nikłe, np. nieznaczne zaczerwienienie, pęknięcia błony śluzowej, subiektywnie odczuwany świąd, czasami ból przy defekacji. Najczęściej jest to zakażenie wtórne wydzieliną z dróg rodnych, choć u ok. 5% pacjentek stwierdza się gonokoki jedynie w odbytnicy; zakażenie nastąpiło prawdopodobnie w wyniku stosunku per rectum. Rzeżączka odbytnicy może być przyczyną nawrotów choroby.

Podobne prace

Do góry