Ocena brak

Rzeżączka

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(gonorrhoea, gonorrhea); choroba zakaźna przenoszona drogą płciową; okres wylęgania 3 — 5 dni, nie pozostawia odporności, przebieg ostry lub przewlekły, częstsza u mężczyzn niż u kobiet (3:1), u których ma przebieg skąpoobjawowy lub utajony. Rz. powodują —» dwoinki rzeżączki, szczególnie inwazyjne w stosunku do błony śluzowej pokrytej nabłonkiem walcowatym (rz. cewki moczowej, rz. szyjki macicy, rz. przydatków macicy, rz. odbytnicy). Bardzo rzadko dwoinki rz. rozwijają się w nabłonku wielowarstwowym płaskim pochwy dorosłych kobiet i pęcherza moczowego, a zakażają pochwę małych dziewczynek pokrytą nabłonkiem przejściowym (—> za-palenie rzeżączkowe sromu i pochwy). U dziewczynek może dojść do zakażenia bezpośredniego drogą pozapiciową (spanie w łóżku z chorą matką lub siostrą) oraz pośredniego (znacznie częściej niż u dorosłych) przez wilgotną gąbkę, ręcznik, sedes. Z wrót zakażenia infekcja szerzy się przez ciągłość, powodując stan zapalny błony śluzowej i podśłuzo-wej, następnie drogą naczyń chłonnych i krwionośnych; rzadko powoduje posocznicę. Rz. może mieć przebieg niepo-wikłany - zakażenie dotyczy przedniej części cewki moczowej mężczyzn, cewki moczowej i szyjki macicy kobiet oraz pochwy u dziewczynek. Rz. powikłana to rz. tylnej części cewki moczowej mężczyzn, co toruje drogę rz. zapaleniu gruczołu krokowego, —* zapaleniu rzeżącz-kowemu najądrza, u kobiet to zakażenie rzeżączkowe gruczołu przedsionkowego większego (gruczołu Bartholina), błony śluzowej trzonu macicy i —*zapalenie rzeżączkowe przydatków, u dziewczynek —>■ zapalenie rzeżączkowe sromu i cewki moczowej, b. rzadko zapalenie rzeżączkowe szyjki macicy. Zapalenie rzeżączkowe odbytnicy jest powikłaniem dotyczącym obu płci, niezależnie od wieku. Rzeżączkowe zapalenie najądrza może być powodem —>■ oligospermii lub —+ azoospermii. U noworodków dwoinka rz. może być przyczyną rzeżączkowego zapalenia spojówki i rogówki oka. Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych, barwieniu rozmazu wydzieliny (z cewki moczowej, gruczołu krokowego, szyjki macicy, odbytnicy, spojówek oczu) metodą Grama i wykonaniu posiewu. Leczenie rz.: głównie penicylina prokainowa, dodatkowo podaje się doustnie 1 g probenecydu, który, blokując czasowo wydzielanie nerkowe, podwyższa stężenie penicyliny we krwi. Nawroty rz., rz. powikłana i nadwrażliwość na penicylinę są wskazaniami do stosowania innego antybiotyku, np. doksycykłiny, erytromycyny, gentamycyny, spekty nomy cyny, sulfonamidu (Biseptol 4*80). '(M.Ch.)

 

Podobne prace

Do góry