Ocena brak

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Rzeki stanowią znikomą część hydrosfery. Większe cieki , otrzymujące wiele dopływów w postaci strug, strumieni, potoków noszą nazwę rzek.

Występowanie rzek stałych jest uzależnione od zasilania, które musi przekraczać straty wody na parowanie oraz wsiąkanie.

Rzeki mogą być zasilane : 

- spływającymi powierzchniowo wodami opadowymi

- wodami roztopowymi pochodzącymi z tajania śniegu lub lodowców

- wodami jezior

- wodami podziemnymi

Obszar z którego spływają wody do jednej rzeki – dorzecze

Dorzecze wszystkich rzek uchodzących do jednego morza lub oceanu tworzą zlewiskoRzeka uchodząca wraz z dopływami do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym tworzy system rzeczny. Największy system rzeczny tworzy Amazonka  Roczny rytm wahań związanych z zasilaniem oraz towarzyszące  mu zjawiska np. zlodzenie określają ustrój rzeki. Warunki klimatyczne  i inne składniki środowiska geograficznego maja decydujący wpływ na wodny ustrój rzek.

Typy ustrojów rzecznych:

1) Lodowcowy – mają rzeki biorące swój początek w lodowcach, a wahania przepływu wiążą się w nich głównie z intensywnością topnienia lodowców (Ren,)

2) Śnieżny – przez większą część roku są zamarznięte,  max. stany i przepływy wód wiosną w okresie topnienia śniegów( rzeki Syberii, Kanady )

3) Deszczowy – wysokie stany wód i max przepływy w okresach nasilonych opadów. W zależności od występowania opadów w ciągu roku wyróżnia się:

a- deszczowy oceaniczny – zasilane przez opady równomiernie przez cały rok , stany wód i przepływy wyrównane, z niewielka przewagą zimie ( Tamiza, Sekwana, Wezera, Loara)

b- deszczowy monsunowy – max stany i przepływy w porze deszczowej, minimalne w porze suchej ( Ganges, Jangcy )

c- deszczowy zwrotnikowy – max stany i przepływy w okresie deszczów zenitalnych, minimalne do  wyschnięcia w porze suchej (rzeki Australii, Afryki  Północnej)

d- deszczowy równikowy – zasilanie deszczami przez cały rok, stałe wysokie stany i przepływy ( Amazonka, Kongo )

4) Złożony (mieszany) – wysokie stany i przepływy  wiosną  (roztopy) i latem opady (Wisła, Odra )

Podobne prace

Do góry