Ocena brak

Rzecznik Praw Obywatelskich

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa.

Jest powołany przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat. W swojej działalności dysponuje niezawisłością.

Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Rzecznik podejmuje działanie (zarówno na wniosek jak i z własnej inicjatywy), jeżeli uzyska informacje wskazujące na naruszanie praw i wolności obywatela.

 

Tryby postępowania Rzecznika w podjętej sprawie:

  1. Samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające

  2. Zwrócić się o zbadanie sprawy do organów nadzoru, prokuratury, kontroli

  3. Zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK przeprowadzenie kontroli określonej sprawy

Podobne prace

Do góry