Ocena brak

RZECZ SAMA W SOBIE

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RZECZ SAMA W SOBIE ang. thing in it self; fr. chose en soi; nm. Ding an sich


Pojęcie wprowadzone przez I. Kanta w jego teorii poznania: przeciwstawił on rzeczy same w sobie, czyli —> noumeny (1) — zjawiskom, czyli -> fenomenom (2), które w przeciwieństwie do pierwszych są jedynie konstrukcjami umysłu. Rzeczy sa­me w sobie jako to, co obiektywne, są dla umysłu ludzkiego niepoznawalne, ponie­waż zdolny on jest poznawać tylko własne konstrukcje, powstałe z materiału dostar­czanego przez zmysły, tj. zjawiska (—> fenomenalizm Ul). Ta dwoistość dotyczy również samego człowieka, jest on bo­wiem jednocześnie rzeczą samą w sobie i zjawiskiem. Jako podmiot działający mo­ralnie i wolny jest rzeczą samą w sobie, a jako zjawisko jest podporządkowany pra­wom przyczynowości.

Podobne prace

Do góry