Ocena brak

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - FILIP AUGUST W WALCE O JEDNOŚĆ FRANCJI

Autor /Irwin Dodano /04.05.2012

 

Młody następca Ludwika VII Filip August (1180), wykazał bowiem nieoczekiwane talenty polityczne i potrafił w krótkim czasie nie tylko poskromić antykrólewską opozycję feudalną w swym państwie, ale podjąć również akcją zaczepną w stosunku do tak potężnego sąsiada, jakim był Henryk II.

Zręczne wykorzystanie przezeń narastającego antagonizmu między starzejącym się królem angielskim a jego synami oraz systematyczne popieranie wszelkiej opozycji przeciwko niemu, doprowadziło w ciągu paru lat do zupełnego odwrócenia sytuacji we Francji.

Niedawny postrach monarchii kapetyńskiej, Henryk II, opuszczony przez własnych wasali, musiał w r. 1189 kapitulowac przed Filipem Augustem sprzymierzonym z jego własnym synem — Ryszardem Lwie Serce. Upokorzenia tego Henryk II nie przeżył.

Śmierć  władcy angielskiego okazała się ratunkiem dla jego Królestwa. Oto bowiem Ryszard, który po zgonie ojca odziedziczył koronę, nie myślał w zmienionej sytuacji o jakichś ustępstwach na rzecz niedawnego sprzymierzeńca, Filipa Augusta. Sojusz zamienił się przeto w otwartą między nimi walkę. Skłócone strony musiały ją jednak przerwać pod naciskiem Kościoła, domagającego się zawieszenia kroków wojennych i wzięcia udziału w trzeciej krucjacie.

Wcześniejszy od Ryszarda powrót do kraju wykorzystał Filip August dla nawiązania kontaktu z bratem króla angielskiego — Janem bez Ziemi. Dzięki temu udało mu się wejść w posiadanie niektórych prowincji kontynentalnych jego państwa. Obu sprzymierzeńcom zależało w tych warunkach na opóźnieniu powrotu do kraju Ryszarda Lwie Serce. Dowiedziawszy się przeto o jego uwięzeniu przez cesarza, czynili zabiegi, by więzień nie odzyskał zbyt prędko wolności.

Ten stan rzeczy uległ radykalnej zmianie z chwilą, kiedy wreszcie w r. 1194 udało się Ryszardowi wydostać z niewoli za cenę wysokiego okupu i ustępstw natury politycznej. Po powrocie do kraju wszczął on natychmiast walką z uzurpatorami.

Jan bez Ziemi został rychło zmuszony do poddania się bratu na łaskę i niełaskę, a Filip August, utraciwszy wszystkie zdobycze, znalazł się w tak krytycznej sytuacji, że tylko interwencja papieska uratowała go od ostatecznej katastrofy. Za zgodę na zaprzestanie kroków wojennych, musiał jednak Ryszardowi zapłacić ustępstwami terytorialnymi i politycznymi.

Niespodziewana śmierć Ryszarda Lwie Serce, na skutek ciężkiej rany odniesionej w parę miesięcy później (1199) w walce z feudałami akwitańskimi, zmieniła gruntownie sytuację na kontynencie. Koroną po zmarłym bracie otrzymał Jan bez Ziemi, odznaczający się wyjątkowym brakiem taktu w stosunkach nawet z najbliższymi sobie ludźmi.

Potrafił więc bardzo szybko zrazić do>iebie najwierniejszych wasali Ryszarda. Ułatwiło to znakomicie zadanie Filipowi Augustowi, który — popierając niezadowolonych — mógł zwalczać przy tej okazji panowanie angielskie na kontynencie.

Do góry