Ocena brak

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - ANGLIA — LENNEM PAPIESKIM

Autor /Irwin Dodano /04.05.2012

 

Zręczne wykorzystanie skarg wasalów Jana bez Ziemi, którzy odwołali się do Filipa Augusta, jako do zwierzchniego seniora, pozwoliło postawić całokształt pretensji kapetyńskich do króla angielskiego przed feudalnym sądem parów.

Sąd poszedł po linii wskazanej przez Filipa Augusta i, uznając Jana bez Ziemi za winnego wiarołomstwa w stosunku również do jego seniora, króla francuskiego, zarządził konfiskatę posiadanych przezeń lenn, tzn. w praktyce — wszystkich posiadanych przez władcę Anglii posiadłości kontynentalnych.

Dysponując takim atutem, rozpoczął Filip August energiczny podbój tych prowincji i w latach 1203—1208 opanował je, z wyjątkiem ziem położonych na południe od Garonny.

Trudną sytuację Jana bez Ziemi skomplikował jego zatarg z Papiestwem. Ściągnął on bowiem na Anglię interdykt, a na jej króla klątwę (1212). Na domiar złego papież nie zawahał się odwołać do zbrojnej interwencji Filipa Augusta, obiecując mu w zamian koronę angielską. Chroniąc się przed tą katastrofą, Jan bez Ziemi uznał się za lennika Rzymu i zobowiązał opłacać na jego rzecz roczną daninę (1213).

Do góry