Ocena brak

Rytuały inicjacyjne

Autor /Szewcowa Dodano /31.01.2012

W większości kultur znacznie większą wagę przy­wiązuje się do dojrzałości młodych mężczyzn. Najczęściej przyjęcie do grona dorosłych odbywa się w czasie tak zwanych rytuałów inicjacyjnych. Biorą w nich udział wszyscy chłopcy, którzy osiąg­nęli określony wiek. Często, na przykład wśród Aszanti w Ghanie, rytuał inicjacyjny poprzedzony jest okresem odosobnienia. Inicjacji może towa­rzyszyć obrzezanie, spotyka się je na przykład wśród jednego ze szczepów Masajów, Sambura.
Rytuał inicjacyjny Sambura obejmuje też takie elementy, jak wspólne mieszkanie z rówieśnikami - w tym czasie chłopcy doskonalą się w techni­kach walki. Z podobnym zjawiskiem mamy do czy­nienia w społeczeństwach cywilizacji zachodniej, gdzie młodzi mężczyźni odbywają obowiązkową służbę wojskową. Czasowe odizolowanie chłop­ców od kobiet w tym okresie jest wspólne dla nie­mal wszystkich kultur. Młodzi mężczyźni z ludu Dajaków (Borneo), zanim założą własne rodziny, podróżują grupkami po okolicznych wyspach. W Malawi, młodzi mężczyźni zakładają nawet „chłopięce" wioski.
W niektórych społeczeństwach w trakcie rytu­ałów inicjacyjnych zdobi się ciała młodych ludzi wchodzących w dorosłość. Czasami są to tylko rysunki na ciele, czasami jednak, jak na przykład w przypadku kobiet nubijskich, w grę wchodzą rytualne blizny. Zdarza się, że w czasie inicjacji dochodzi do okaleczeń. Ekstremalnym przykładem takiego okaleczenia jest, do dziś spotykany wśród patriarchalnych plemion arabskich okrutny zwy­czaj obrzezania łechtaczki. Zwyczaj ten prawdo­podobnie jest odzwierciedleniem skrywanego lęku przed władzą kobiet, jak również ma zapewniać wierność kobiety swojemu mężowi.

Również młodzi mężczyźni wchodzący w dorosłe życie muszą przejść ciężką próbę. Rytuały inicja­cyjne często są bolesne. W ich trakcie testuje się wytrzymałość młodzieńców. Znany jest zwyczaj bolesnego upuszczania krwi. Młodzi mężczyźni z ludu Bantu są zmuszani do opuszczenia wioski. Długi czas spędzają samotnie w buszu, gdzie zdo­bywają wiedzę o tradycjach swojego plemienia. W kulminacyjnym momencie obrzędu ich ciała są okaleczane.

■ Chłopcy z plemienia Wagogo w Tanzanii przed uroczystym rytuałem inicjacyjnym, w trakcie którego zostają obrzezani, przez dwa tygodnie mają zawiązane oczy.

Podobne prace

Do góry