Ocena brak

Rytuały

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Liczba obrzędów i rytuałów dotyczących natury jest wśród ludów pierwotnych ogromna, wśród tego bogactwa pewne charakterystyczne elementy pow­tarzają się w wielu kulturach, niezależnie od tego, z której części świata pochodzą.
Przede wszystkim należy tu wspomnieć o cere­moniach mających zapewnić obfitość jedzenia. Rytuały te mogą mieć na celu zarówno pomyśl­ność na polowaniu, jak i na przykład opady desz­czu wśród ludów rolniczych. Uczestniczyć w nich mogą większe grupy. Wszyscy dorośli mężczyźni z danej społeczności zbierają się, wspólnie tańczą i nucą rytualne pieśni albo składają ofiary. Nad pra­widłowym przebiegiem uroczystości czuwa spec­jalista - szaman albo czarownik. Szaman, według wierzeń, obdarzony jest niezwykłymi, czasem wy­dawałoby się nieludzkimi, zdolnościami.
Szaman to centralna postać wielu religii pier­wotnych, pośrednik między ludźmi i duchami. Sza­mani wprowadzają się w trans (często dzięki dłu­giemu postowi i rytmicznemu bębnieniu), w trakcie którego ich duch opuszcza ciało i udaje się do świa­ta duchów, najczęściej po to, by, uzdrowić chorych albo przeprowadzić niedawno zmarłych do świata podziemnego. Szamani poprzez swe rytuały stara­ją się też czasem wywierać wpływ na naturę, na przykład przywołać deszcz albo stwierdzić, gdzie jest zwierzyna łowna.
Myśliwi z zamieszkującego półwysep Labrador w Kanadzie indiańskiego plemienia Naskapi nie uciekają się do pomocy szamanów, starają się sami wywróżyć, gdzie może być zwierzyna. Indianie ci żyjąc w ekstremalnie trudnych warunkach, nie­ustannie wędrują za stadami karibu, od których zależy ich życie. Czekając na proroctwo, myśliwi przygotowują się, bębniąc i śpiewając. Następnie wkładają do ogniska kość łopatkową karibu i trzy­mają ją w ogniu tak długo, aż popęka od gorąca. Szczątki łopatki traktują jak mapę okolicy. Na jej podstawie starają się przewidzieć, gdzie znajdą zwierzynę. Kości łopatkowe zwierząt łownych wy­korzystywane są w ten sposób również przez wiele innych ludów na całym świecie. Niektórzy badacze twierdzą, że sposób ten, choć z pozoru bardzo nie­racjonalny, może jednak być skuteczny - w trud­nych warunkach „przypadkowa" mapa pozwala uniknąć rutyny i schematycznego myślenia.

Podobne prace

Do góry