Ocena brak

RYŚ - okręt podwodny

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1930 r. w stoczni Chan-tiers de la Loire w Nantes we Fran­cji, osiągnął gotowość bojową w sierpniu 1931 r. W chwili wybu­chu wojny, 1 września 1939 r. o godz. 6.00 skierował się (dowódca kmdr ppor. Aleksander Grochowski) do wyznaczonego sektora w Zatoce Gdańskiej. Po wielokrotnych ata­kach samolotów i okrętów niemiec­kich zmuszony był powrócić w nocy z 4 na 5 września do portu na Helu w celu naprawy przeciekających zbiorników paliwowych.

W połu­dnie 7 września opuścił Hel z zada­niem postawienia min i podjęcia ata­ków na nieprzyjacielskie jednostki. 11 września dowódca otrzymał de­peszę z Dowództwa Floty upoważ­niającą go do skierowania okrętu do Wielkiej Brytanii lub Szwecji. Ze względu na niedobór paliwa unie­możliwiający dotarcie do Anglii do­wódca skierował okręt ku wybrzeżu szwedzkiemu; liczył na możliwość zaatakowania okrętów lub konwojo­wanych statków nieprzyjaciela, ale nie spotkał żadnego z nich (jedynie nie uzbrojone statki handlowe), a stan techniczny Rysia pogarszał się. 18 września Ryś wszedł do szwedzkiego portu w Stavnas w ce­lu dokonania napraw. Ze względu na konieczność pobytu w porcie powy­żej 24 godzin dowódca musiał zgodzić się na internowanie okrętu i załogi. Okręt powrócił do kraju 25 października 1945 r.; w 1954 r. został oddany na złom.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

wyporność nawodna 980 t

wyporność podwodna 1250 t

długość 78,5 m

szerokość 5,9 m

prędkość nawodna 14,5 węzła

prędkość podwodna 9,5 węzła

1 działo kał. 100 mm

2 najcięższe karabiny maszynowe przeciwlotnicze

6 wyrzutni torped (10 torped)

38 min

Podobne prace

Do góry