Ocena brak

RYPIŃSKI ALEKSANDER, RADWAN

Autor /nata77a Dodano /22.03.2012

RYPIŃSKI ALEKSANDER, RADWAN, ur. 1811 w Kukowiaczynie pod Witebskiem, zm. ok. 1890, poeta, tłumacz, rysownik, drukarz. Uczeń ros. szkoły podchorążych w Dyneburgu, nawiązał kontakt z więzionym tam dekabrystą W. Kuchelbeckerem. W 1830 wraz z grupą junkrów-Polaków uciekł do powstania; później emigrant do ok. 1859. Członek —> Towarzystwa Lit.-Pol. w Paryżu, upamiętnił się na jego terenie jako znawca lud. poezji białorus. (studium Białoruś..., druk. 1840). Utrzymywał kontakt z Mickiewiczem, związał się na pewien czas z A. Towiańskim. W 1847-59 prowadził w Londynie księgarnię i drukarnię; książki z tej oficyny odznaczały się swoistą pisownią i słownictwem, wymyślonym przez R. (np. związ - zbiorek, tomik; cisk - druk itp.). Wydał w niej własne Poezje... pisane na pielgrzymstwie (1853), tomik zawierający utwory młodzieńcze z 1827, jak Narzekanka i tłum. z Puszkina Rusałka, oraz białorus. balladę Niaczyścik. Pisał też wiersze okolicznościowe, np. ku czci ks. A.J. Czartoryskiego, K. Lacha Szyrmy, czy lorda D.C. Stuarta, działaczy Tow. Lit. Przyjaciół Polski. Tłumaczył utwory J. C. Fergusona (wiersz Polska), T. Moore'a (Raj i Peri), a nawet H. Longfellowa (duma o Pułaskim, ogł. wkrak. „Czasie"). Po powrocie do kraju bezskutecznie starał się o wyd. swych utworów. W poezji R„ klasy bardzo drobnej, brzmią nuty tragizmu i rezygnacji, przy czym jest to rezygnacja człowieka silnego, walczącego z losem, któremu nie udało się jednak pokonać niedoli wygnańczej.

SPKP (F. German); J. KRZYŻANOWSKI „Tyrteusz polski" i dekabryści, w. W świecie romantycznym, W. 1961.

Podobne prace

Do góry