Ocena brak

RYNKI KAPITAŁOWE

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Na zapewniającą konkurencyjność działalność inwestycyjną środki finansowe mogą być pozyskane przez rynki kapitałowe. W Polsce organizuje publiczny obrót Giełda papierów wartościowych S.A w Warszawie. Jest to miejsce rynkowej wyceny kapitału, oraz jego alokacji do bardziej efektywnych sposobów zastosowania. Polski rynek kapitałowy znajduje się w stanie ciągłego rozwoju. W roku 1997 nowa ustawa o publicznym obrocie wprowadziła instrumenty pochodne oraz kontrakty terminowe, było to niezbędnie jeżeli do naszego kraju ma napływać kapitał zagraniczny. Obok giełdy funkcjonuje Centralna Tabela Ofert - regulowany rynek pozagiełdowy. Regulacją oraz nadzorem zajmuje się Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. W Polsce panuje liberalny charakter funkcjonowania banków i ograniczenie bezpośredniego ingerowania państwa w ich działalność. Polski rynek kapitałowy znajduje się jeszcze w fazie rozwoju, jednak można powiedzieć, że sprzyja wzrostowi przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw ułatwiając im pozyskanie długoterminowego kapitału na realizację rozwoju i inwestycji. W Polsce od pewnego czasu zaznacza się malejąca tendencja do oszczędzania. Udział oszczędności w PKB wynosi 21% jest to grubo za mało dla sfinansowania wysokich inwestycji i wzrostu gospodarczego. Z doświadczeń innych krajów wynika że udział ten powinien wynosić przynajmniej 30%. W pierwszym kwartale b.r. (1999) w bankach złożono w depozytach 7 mld złotych , w drugim 2,7 mld , a w trzecim 3,2 mld. Nastąpił spadek realny depozytów co może utrudnić bankom udzielanie kredytów przedsiębiorstwom. Zwiększanie oszczędności jest niezbędnym elementem wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, co będzie sprzyjać wzrostowi konkurencyjności.

Podobne prace

Do góry