Ocena brak

Ryjówki nadrzewne

Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012

Ryjówki nadrzewne zaliczane były kiedyś do rzędu Insectívora, wraz z ryjówkami właści­wymi. Później sądzono, z uwagi na pewne podobieństwo anatomiczne, że są one spo­krewnione z naczelnymi. W końcu, ze wzglę­du na wyjątkowość tych ssaków, wyłączono je z tych grup i stworzono dla nich odrębny rząd Scandentia.
Ryjówki nadrzewne żyją na drzewach, lecz są też gatunki naziemne. Większość z nich ma oczy położone po bokach głowy, co za­pewnia im szerokie pole widzenia. Wrażliwy pyszczek służy do grzebania w ściółce i zdo­bywania pokarmu. Czasami mogą chwytać ćmy łapkami. Jedynym nocnym gatunkiem jest Ptilocercus lowii i tylko on ma oczy skie­rowane do przodu, co zapewnia mu lepsze widzenie w nocy.
Ryjówki nadrzewne żyją parami, ale cza­sami tworzą większe grupy rodzinne. Osob­niki z tych grup żyją w jednej dziupli, ale na polowanie wychodzą osobno.
Areał osobniczy wiewiórecznika, czyli tupaje, pokrywa obszar około jednego hektara. Granice jego są oznaczane substancjami za­pachowymi, które są pozostawiane na ziemi, często w formie kału lub kropelek moczu. Na gałązkach i liściach tupaje pozostawiają wydzielinę gruczołów skórnych położonych w okolicy mostka lub brzucha. Niektóre ga­tunki kąpią swoje łapki w moczu po to, aby nasiąknęły one tym zapachem i chodząc po własnym terytorium jednocześnie go znaku­ją. Zasadniczym celem tych zachowań jest obrona terytorium przed innymi osobnikami z własnego gatunku i ochrona zasobów po­karmu, które się tam znajdują. Pokarmem ryjówek nadrzewnych są przede wszystkim dżdżownice i owady. Te małe ssaki chwytają także młode szczury i myszy, które zabijają nagłymi ukąszeniami w kark.
Ryjówki nadrzewne nie rozmnażają się| w stałych porach roku. Młode rodzą się ślepe, nagie i głuche. Przebywają w specjalnym gnieździe, oddzielonym od gniazda główne­go. Samice niektórych gatunków z tego rzędu pozwalają ssać młodym zaledwie raz na dwa dni i w dodatku przez nie dłużej niż pięć, dzie­sięć minut. Ich młode mogą jednak przeżyć, gdyż mleko jest bogate w związki białkowe i ma dużą zawartość tłuszczu. Młode opijają się tym mlekiem aż do tego stopnia, że stają sic niezdolne do poruszania się. Pozostają w gnieździe przez miesiąc, a po tym okresie opuszczają je jako miniaturki osobników dorosłych. Do rozmnażania się będą mogły przystąpić po ukończeniu czwartego miesią­ca życia.

Podobne prace

Do góry