Ocena brak

RYGORYZM

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RYGORYZM (łc. rigor = sztywność, su­rowość) ang. rigorism; fr. rigorisme; nm. Rigorismus

et. Stanowisko w etyce normatywnej po­stulujące bezwzględne i ścisłe przestrzega­nie prawideł etycznych. Na przykład we­dług I. Kanta postępowanie etyczne to takie postępowanie, które jest zgodne z prawem moralnym (—> imperatyw kategoryczny) bez względu na okoliczności, przy czjntn decy­dującym motywem ma być poszanowanie owego prawa i poczucie obowiązku, nie zaś czyjeś dobro, szczęście, przyjaźń, miłość bliźniego czy nawet miłość Boga {-^ tucjoryzm bezwzględny). Rygoryzm przeciwstawny jest -^ hedonizmowi, —> eudajmonizmowi, —> utylitaryzmowi.

Podobne prace

Do góry