Ocena brak

Rydlówna Anna

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(1884-1969) jedna z pierwszych polskich pielęgniarek dyplomowanych, zasłużona nauczycielka i dyrektorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek. Była córką profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz siostrą poety Lucjana Rydla. Uzyskała staranne wykształcenie domowe z biegłą znajomością języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego, potem kształciła się na wyższych kursach dła kobiet, a także w słynnej Szkole Gospodarstwa Domowego w Kuźnicach koło Zakopanego. W 1909 r. rozpoczęła działalność społeczną, wiążąc się z organizacją cha-rytatywno-leczniczą —•» Stowarzyszeniem Panien Ekonomek św. Wincentego a'Paulo. Dostrzegając trudności tej pracy spowodowane brakiem wykwalifikowanych pielęgniarek, współuczestniczyła w zorganizowaniu w 1911 r. Szkoły Pielęgniarek Zawodowych PP Ekonomek, potem podjęła w niej naukę i po uzyskaniu dyplomu w 1913 r. pracowała jako instruktorka i kierowniczka internatu. W czasie I wojny światowej prowadziła szkolenie ochotniczego personelu pielęgniarskiego i pracowała w szpitalach wojskowych i epidemicznych. Z chwalą powstania 2-letniej Uniwersyteckiej

Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie w 1925 r. podjęła w niej pracę, pełniła funkcje nauczycielki, wicedyrektorki, a później dyrektorki. Wyjeżdżała w tym czasie dwukrotnie za granicę w ramach stypendium Fundacji Rockefellera w celu poznania zagranicznych ośrodków kształcenia pielęgniarek. W czasie okupacji niemieckiej pozostała w Krakowie, troszcząc się o nauczycielki i uczennice swej szkoły. Po oswobodzeniu Krakowa przystąpiła do wznowienia działalności 2-letniej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. .1 stycznia 1950 r. za swe przekonania została usunięta ze szkoły wraz ze swą zastępczynią T. Kulczyńską. Po zwolnieniu pracowała przez 11 lat w Wojewódzkiej Przychodni Wenerolo-giczno-Dermatołogicznej, początkowo jako rejestratorka, następnie w pracowni laboratoryjnej, wreszcie jako przełożona pielęgniarek. W 1961 r. przeszła na emeryturę. Zmarła 6.03.1969 r. w Krakowie. Szkole, w której pracowała, patronuje nadal swym nazwiskiem. (I. W.)

 

Podobne prace

Do góry