Ocena brak

Ryby słodkowodne

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Ryby słodkowodne zawsze były istotnym składnikiem diety w kra­jach pozbawionych dostępu do morza, a takie tam, gdzie odległość od wybrzeża była zbyt duża. Rzeki Jeziora, a nawet niewielkie stawy dostarczały ryb na nasze stoły od zarania dziejów.
Naturalne zasoby ryb słodkowodnych są ograniczone i podobnie jak w wypadku ryb morskich, zbyt intensywne połowy grożą zmniejszeniem populacji. Dlatego ludzie postano­wili i rozwinąć sztuczną hodowlę ryb słodkowod­nych. W warunkach naturalnych na młode ryby, tak zwany narybek, czyha o wiele więcej niebez­pieczeństw. Największym są bez wątpienia drapież­niki, które potrafią zmniejszyć populację młodych ryb, przed ukończeniem pierwszego roku życia, nawet o 99%. W sztucznym zbiorniku śmiertel­ność narybku jest znacznie niższa. Obecnie hodow­la ryb stanowi dochodowy interes. Obliczono, że jej udział w światowej podaży ryb stanowi aż 10%. W przeliczeniu na wartości bezwzględne produk­cja ryb i skorupiaków w hodowlach to około 9 mi­lionów ton rocznie.

Podobne prace

Do góry