Ocena brak

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Sponsoring jest jedną z szybciej rozwijających się form promocji. Jego rozwój wynika w dużym stopniu z nasycenia rynku tradycyjną reklamą i ze spadającej jej skuteczności i efektywności. Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że uważają oni reklamę coraz częściej jako działanie zbyt natarczywe i uciążliwe. Sponsoring jest oddziaływaniem bardziej subtelnym i może być skuteczną formą promocji. Dobrze nadaje się do poprawiania stopnia znajomości marki i kształtowania pożądanego wizerunku firmy i marki.

W Polsce sponsoring staje się coraz powszechniejszą formą działań promocyjnych. Przeprowadzone przez Instytut ARC Rynek i Opinia  badania wskazują, że sponsoring jest już trwałym i pozytywnie ocenianym elementem rzeczywistości rynkowej.  Samo pojęcie, obecne w języku od stosunkowo niedawna, okazało się powszechnie znane – 85% badanych zadeklarowało znajomość tego terminu, kojarzonego najczęściej z reklamą. Powszechne jest również przekonanie o społecznej użyteczności sponsoringu (wskazuje na nią ponad 80% respondentów). Badani najczęściej definiują sponsoring jako „ połączenie reklamy z możliwością bezinteresownego pomagania innym” oraz działanie służące „poprawie wizerunku firmy w oczach jej klientów”.

O ogólnej skuteczności sponsoringu świadczy m.in. fakt, iż ponad połowa badanych przez ARC Polaków deklaruje swoją korzystniejszą ocenę firmy podejmującej działania sponsoringowe. Mniej jednoznaczne są wyniki dotyczące wpływu sponsorowania na zakup produktów i usług sponsora.

 

Rozwój sponsoringu wiąże się także z permanentnym poszukiwanie przez przedsiębiorstwa nowych instrumentów komunikacji, co wynika niewątpliwie z ogromnej konkurencji firm oraz z faktu, że nie tylko jakość produktów i usług zaczyna mieć znaczenie dla pozytywnego ich odbioru, lecz również ogólny image firmy.

 

Podobne prace

Do góry