Ocena brak

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Unowocześnianie infrastruktury technicznej wsi

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Zapóźnienie cywilizacyjne wsi polskiej jest wynikiem socjalistycznej polityki "industrializacji" oraz bezpośredniej a zwłaszcza pośredniej kolektywizacji wyłączającej wieś z gospodarki rynkowej. Nadrobienie opóźnień wymaga koncentracji wysiłków inwestycyjnych na:

- rozbudowie telekomunikacji wiejskiej do standardów zachodnioeuropejskich

- budowie wodociągów, kanalizacji i gazociągów we wsiach i małych miastach,

- budowie i modernizacji dróg.

To nowe miejsca pracy na wsi poza rolnictwem. Powodzenie tych programów zależeć będzie w dużym stopniu od demonopolizacji przedsiębiorstw wykonawczych i eksploatacyjnych (telekomunikacyjnych, inżynieryjnych i innych) jako przesłanki skutecznej konkurencji i w ślad za tym obniżenia kosztów w tych dziedzinach. Konieczne będzie także wprowadzenie systemu wakacji podatkowych dla inwestorów realizujących programy inwestycyjne w sferze infrastruktury technicznej wsi oraz emitowanie specjalnych obligacji na finansowanie tych przedsięwzięć.

Podobne prace

Do góry