Ocena brak

Rozwój rehabilitacji w Polsce

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Historia rehabilitacji w Polsce ma duże tradycje. Sięgają one wieku XVI. Lekarz nadworny Stefana Batorego - Wojciech Oczko, wzorując się na Galenie, propaguje w Polsce leczenie ruchem. Zagadnienie to omawia szeroko w swoim dziele, podkreślając charakter zdrowotny i leczniczy ćwiczeń.

Zasadniczy rozwój rehabilitacji w Polsce łączy się ściśle z powstaniem i rozwojem ortopedii. Wartość rehabilitacji doceniali przede wszystkim ci, którzy zajmowali się leczeniem narządu ruchu.

Po drugiej wojnie światowej rehabilitacja we wszystkich krajach, także w Polsce, staje się zagadnieniem na skalę państwową. Rehabilitację uznano za główny czynnik zmniejszający stopień kalectwa i liczbę osób niezdolnych do pracy oraz umożliwiający chorym szybszy powrót do zdrowia.

Ośrodkiem, który rozwija i szerzy zagadnienia rehabilitacji oparte na nowych doświadczeniach i podstawach naukowych, jest Klinika Ortopedyczna Akademii Medycznej w Poznaniu. Kierownik tej kliniki, prof. dr W. Dega,uznany jest za pioniera i twórcę rehabilitacji w Polsce. W roku 1950 zostaje on mianowany Krajowym Specjalistą ds. Rehabilitacji, którą to funkcję pełni do 1980 r.

 

Podobne prace

Do góry