Ocena brak

Rozwój prącia i moszny

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Rozwój zewnętrznych części płciowych rozpoczyna się resem niezróżnicowanym. W okresie tym  na dolnej powierzchni brzucha zarodka w przestrzeni między nasadą ogona, pępowiny i kończyny dolnej wznosi wzgórek stekowy. W linii pośrodkowej wzgórka biegnie rowek s te ko wy, na dnie któ leży błona stekowa. W tym czasie od góry zstępująca przegroda moczowo-odby' zrasta się z brzegami rowka stekowego oddzielając część przed moczowo-płciowa steku od części tylnej, odbytniczej i równocześnie dzieląc roi stekowy na dwa odcinki, szczelinę moczowo-płciową (Jissura urogenithlis) i zagłębienie odbytowe. Następnie przednia część wzgórka stekowego rozrasta się w wyrostek płciowy (phallus) a jego wierzchołek w zaokrągloną żołądź wyrostka} (glans phalli). Równocześnie szczelina moczowo-płciowa przedłuża się na tylną { wierzchnię wyrostka płciowego , a brzegi jej wyrastają w parzyste fałd płciowe (plicae genitales). Po obu stronach tych fałdów wznoszą się dwa skórne wał, płciowe (toń genitales).

U zarodka męskiego wyrostek płciowy przekształca się następnie w prącie (penis) t a szczelina moczowo-płciowa biegnąca wzdłuż tylnej jego powierzchni zamyka się przez zrastanie się fałdów płciowych w część gąbczastą cewki moczowej. Jej ujsci zewnętrzne leży wtedy poniżej żołędzi. Później ta część cewki łączy ze światłem tworzącym się w paśmie nabłonkowym biegnącym wzdłuż osi żołędzw po czym ustala się ostateczny skład cewki moczowej męskiej. Nieco wcześniej nabłonefc pokrywający żołądż wrasta w głąb w postaci pierścienia. Gdy komórki jego ulegn (już po urodzeniu) rozluźnieniu, od żołędzi oddziela się fałd skórny zwany napletkiefl (preputium).

Podobne prace

Do góry