Ocena brak

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Etiologia upośledzenia umysłowego

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

a) Czynniki działające przed poczęciem

1. wpływ patologicznych genów strukturalnych

- stwardnienie guzkowe

- małogłowie prawdziwe

2. zaburzenia metaboliczne

- uwarunkowane zaburzenie przemiany materii - FENYLOKETONURIA

3. wady chromosomowe – uszkodzenia komórek rozrodczych

- trisomia chromosomu 21 – zespół Downa

b) Czynniki działające w okresie rozwoju płodowego

- leki przyjmowane przez matkę

- choroby wirusowe

- niezgodność immunologiczna między matką a płodem

- warunki psychofizyczne matki

- zatrucia kobiety ciężarnej

- prześwietlenia promieniem RTG

c) Czynniki związane z aktem porodu

- urazy mechaniczne płodu

- mechaniczne urazy mózgu dziecka

- niedotlenienie przy zbyt długo trwającym porodzie

d) Czynniki działające w okresie po urodzeniu się dziecka

- choroby zakaźne

- uraz czaszki

- zatrucia chemiczne

Do góry