Ocena brak

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

Oligofrenopedagogika – to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo. Przedmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo i proces jej rehabilitacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych.

Upośledzenie umysłowe – stan o obniżonej sprawności intelektualnej powstały w okresie rozwoju. Związany jest z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się, przystosowania społecznego.

Osoby głęboko upośledzone – powoli przechodzą z jednego stadium rozwoju inteligencji do drugiego i niezależnie od wieku nie są w stanie przekroczyć ostatniego stadium rozwoju inteligencji sensoryczno – motorycznej.

Do góry