Ocena brak

Rozwój osobowości wg. Freuda – plusy i minusy

Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012

 

W osobowości rozwija się najpierw wiedza o świecie, pierwsze informacje o charakterze emocjonalnym zapisywane są w układzie nerwowym jeszcze w okresie płodowym. Przy porodzie wszystkie informacje z życia płodowego zepchnięte zostają do podświadomości dziecka.

Etapy kształtowania się wiedzy (od uroczenia):

 1. świadomość człowieka powstaje w drugim miesiącu życia (uśmiecha się, płacze) – zdobywanie orientacji o świecie (dziecko nie spostrzega samego siebie),

 2. pod koniec 2 r.ż. dziecko zaczyna używać zaimka „ja”, uczy się następnie patrzeć na siebie oczyma innych, spostrzega i poznaje siebie. Ważną rolę w okresie dzieciństwa odgrywa kontakt z rodzicami – oni kształtują postawę dziecka w stosunku do innych osób,

 3. metodą kar i nagród, zakazów i nakazów dziecko uczy się postrzegać siebie, uczy się norm i zachowań: „Ja chwilowe” – czas przedszkola, „ja teraźniejsze” – 7-8 r.ż. – tu kształtuje się pierwsza trwała struktura poznawcza,

 4. ciekawość genealogiczna – skąd się wziąłem, tworzą się fundamenty osobowości,

 5. intensywne zainteresowanie przyszłością (wizja własnej przyszłości – życia rodzinnego, pracy).

Tworzy się „oś życia” – historia życia (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość).

Freud stworzył teorię rozwoju psychofizycznego. Wyróżnił pewne fazy, które na różnych etapach życia różnie się zaspokaja:

 • faza oralna – np. wkładanie różnych przedmiotów do ust przez dziecko. Usta są bardzo ważne dla dziecka – mają zmysł smaku i dotyku (koniec języka i usta), receptory węchowe w obrębie jamy nosowej – nie ma to nic wspólnego z seksem tak jak myślał Freud,

 • faza falliczna – dzieci się onanizują i masturbują w wieku przedszkolnym,

 • faza latencji (uśpionego rozwoju seksualnego) – ekshibicjonizm dziecięcy,

 • faza genitalna – zaczyna się od początku okresu dorastania – dochodzi do współżycia,

Freud jest twórcą pojęcia kompleksów na tle seksualnym, które powstają wówczas gdy nie można ich zaspokoić: kompleks Edype – dotyczy matki jako partnerki seksualnej, poczucie winy narastające z tego tytułu, kompleks Elektry – dotyczy dziewcząt, których ojcowie są partnerami seksualnymi.

Zarzuty stawiane teorii Freuda: zarzucano mu skrajny biologizm, przesadne eksponowanie popędowych składników natury ludzkiej (wyolbrzymianie roli popędu seksualnego i niedoceniane czynników społecznych w kształtowaniu się osobowości człowieka)

Zasługą Freuda jest: ukształtowanie nowego spojrzenia na psychikę człowieka,

 • był pierwszym, który wskazał, że nieświadome i irracjonalne procesy mogą odgrywać istotną rolę w motywowaniu zachowania człowieka,

 • pierwszy zajął się problemem rozwoju osobowości i dowiódł, że doświadczenia wczesnego dzieciństwa mogą mieć decydujący wpływ na właściwości psychiczne dorosłego człowieka,

 • stworzył podstawy współczesnej psychologii teorii motywacji, wprowadzając pojęcia: frustracja, fiksacja, regresja,

 • był twórcą nowoczesnej psychoterapii, wiele jego obserwacji (np.. dot. mechanizmów obronnych osobowości) zyskało potwierdzenie we współczesnych badaniach psychologicznych.

Do góry