Ocena brak

Rozwój narciarstwa w gminie Masłów

Autor /bibadvilk Dodano /02.01.2006

Gabriela Gołąbek
II sem. ORT i H
Organizacja pracy naukowej

TEMAT PRACY ZALICZENIOWEJ

ROZWÓJ NARCIARSTWA
W GMINIE MASŁÓW

I.Turystykai i rodzaje turystyki-wprowadzenie do narciarstwa
1.Rozwój narciarstwa-historia
2.Tworzenie produktu markowego turystyki aktywnej-narciarstwo
3.Charakterystyka poszcególnych komponentów środowiska przyrodniczego gminy Masłów potrzebnych do rozwoju narciarstwa.
3.1.Położenie i opis ogólny obszaru gminy Masłów
3.2.Rzeźba terenu
3.3.Budowa geologicza
3.4.Jakość powierzchni ziemi
3.5.Warunki klimatyczne
a)klimat
b)warunki topoklimatyczne
3.6.Walory naturalne
II.Prawdziwe warunki dla narciarstwa
1.Czynniki rozwoju narciarstwa
-dobre położenie geograficzne
-sprzyjające warunki klimatyczne
-dostęp do noclegów
-modernizacja transportu pasażerskiego
-szybki rozwój różnych dróg informacji
-rozwój turystyki aktywnej
-modernizacja infrastruktury turystycznej
-ogromna konkurencja pomiędzy organizatorami obsługi turystycznej
-dostrzganie korzyści ekonomicznych z rozwoju turystyki aktywnej
-wzrost ilości czasu wolnego
-wzrastające dochody ludności
2.Czynniki sprzyjające rozwojowi narciarstwa
-czas wolny(weekendy,święta,urlopy,zimowe ferie .itd.)
-siła nabywcza ludności
-środowisko przyrodnicze
-chęć poznania tego rodzaju turystyki
III.Ruch turystyczny na terenie gminy Masłów
1.Ośrodki wypoczynkowe
2.Hotele
3.Gospodarstwa agroturystyczne
4.Korzyści i wpływ na rozwój narciarstwa
IV.Wpływ turystów na rozwój narciarstwa w gminie Masłów
-turyści przejazdowi
-turyści zagraniczni
-urlopowicze
-współmieszkańcy
V.Konkurencja zjazdów narciarskich między gminami
VI.Wplyw narciarstwa na rozwój gminy
VII.Podsumowanie.

Podobne prace

Do góry