Ocena brak

Rozwój motoryczny

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

Co to jest rozwój motoryczny? Dlaczego naukao rozwoju motorycznym jest ważną dla fizjoterapeuty?Dlaczego należy uczyć się o rozwojumotorycznym, jeśli nie zamierza się pracowaćz dziećmi? Czy jakakolwiek z tych informacjijest przydatna w praktyce klinicznej spoza pediatrii?Pytania te są często stawiane przez studentówfizjoterapii rozpoczynających naukę rozwojuruchowego dziecka. Są to pytania istotne i nakażde z nich znajduje się niżej odpowiedź.Co to jest rozwój motoryczny? Rozwój motorycznyjest to ewolucja zachowań motorycznych,osobniczych, w zależności od wieku. Uwypukleniezależności między wiekiem a zachowaniemmotorycznym stwarza szczególne możliwościbadań rozwoju motorycznego w różnych układachodniesienia. Pojęcie rozwoju motorycznegoobejmuje zmiany zależne od wieku dotyczącezarówno kontroli postawy ciała, jak ruchówdowolnych, co stanowi zarazem dwiepodstawowe składowe zachowania motorycznego.Jakkolwiek rozdział ten ukierunkowanyjest na rozwój ruchowy niemowląt i dzieci, toprzecież procesy rozwojowe zachodzą w ciągucałego życia ludzkiego. Młodzież, młodzi dorośli,ale także grupy wiekowe trzydziesto-, czterdziesto-czy pięćdziesięciolatków w swoich zachowaniachmotorycznych odzwierciedlająwpływ zmian rozwojowych. Co powoduje tezmiany? Przez wiele lat fizjoterapeuci przypisywaliwiększość zmian w zachowaniach motorycznychodpowiednim zmianom pierwotnie zachodzącymw ośrodkowym układzie nerwowym(o.u.n.). Rozwój umiejętności motorycznychbył postrzegany jako rezultat dojrzewaniao.u.n. Ostatnio jednak zaczynamy uświadamiaćsobie, że układ nerwowy nie jest jedyną strukturąwarunkującą zmiany rozwojowe. Zmianyw innych układach, takich jak mięśniowo-szkieletowyi krążeniowo-oddechowy, także wpływająna rozwój motoryczny. Oczywiście, narozwój ten oddziałuje systematycznie i silnieśrodowisko, w którym żyjemy —jest to kumulujący się wpływ środowiska zewnętrznego. Takwięc przyczyny rozwoju motorycznego są liczne,wszystkie systemy — zarówno wewnątrzustrojowy,jak i specyficzny system środowiskazewnętrznego — współdziałają w sposób całościowyna rzecz zmian zachowania motorycznegow funkcji wieku

Podobne prace

Do góry