Ocena brak

„Rozwój moralny”

Autor /sarmSaurb Dodano /08.04.2005

?Rozwój moralny?
( Wydanie Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, wyd. I)

Książka ta przestawia różne aspekty moralności, a przede wszystkim wyjaśnia nam na czym polega moralność. Ale żeby zając się tymi zagadnieniami musimy wiedzieć co to jest moralność. I właśnie to autor ? Heliodor Muszyński ? w swojej Książe wyjaśnia nam w pierwszych rozdziałach tej książki., i niejednokrotnie wraca do tego w kolejnych działach. Znajdziemy również mnóstwo zaganiaj z nią powiązanych.
Przez pojęcie ?rozwoju moralnego? rozumiemy stopniowe wrastanie jednostki w tę dziedzinę społecznej rzeczywistości, którą nazywamy moralnością. Jedną z jego istotnych właściwości jest przede wszystkim to, że obejmuje głównie sferę motywacji i uczuć, a w znaczeniu mniejszym stopniu sferę wiedzy i umiejętności.
Moralność polega na tym, że na postawie akceptujących i dezaprobujących reakcji członków grupy ( takie ogólne podzielane oczekiwania odnoszone do każdego członka społeczeństwa nazywamy normami społecznymi) nabiera orientacji w tym, jakie zachowania są od niego oczekiwane, a jakie zabronione. I możemy powiedzieć, że w miarę, jak dostrzega on i rozumie te oczekiwania, rozwija się jego świadomość moralna.
Normy mogą także określać skutki, które swymi czynami ludzie powinni wywoływać, lub też motywy, jakimi powinni się kierować. Np. hasło: ?Unikaj zadawania cierpień? jest przykładem normy moralnej kładącej naciski na skutek czynów, natomiast natomiast normie: ?Miłuj bliźniego swego? najwyraźniej akcentuje się stronę motywacyjną postępowania człowieka. Autor przestawia nam również badania J. Piageta, który zauważył mianowicie, że dla małych dzieci normy obowiązujące w grupie są czymś zewnętrznym, czemu podporządkowują się one na zasadzie ?jednostronnego szacunku? do starszych członków grupy, którzy norm tych przestrzegają i żądają podporządkowania się im.
Proces uwewnętrznienia norm moralnych zachodzi wtedy, gdy jednostka normy te zacznie odnosić sama do siebie i kieruje się nimi oraz ocenia siebie już niezależnie od tego, czy i jak są w tym względzie reakcje grupy. Jej moralność uległa autonomizacji.
W Książe tej mamy również przestawione różne typy moralności, np. takie jak: moralność socjalistyczna, która stawia przed człowiekiem troskę o dobro człowieka w znaczeniu uniwersalnym i materialistycznym. Moralność ta, to moralność zaangażowana we wszystko, co jest działaniem na rzecz lepszej teraźniejszości i przyszłości innych ludzi, i ma ona charakter poznawczy.
Inną moralnością, jest moralność indywidualna, która stanowi ogół tych cech (lub nastawień), które wyznaczają zachowania jednostki w stosunku do obowiązujących norm i wzorów współżycia. Moralne aspekty naszych zachowań zależą bowiem nie tylko od norm, które do nich przykładamy, lecz także od sytuacji, w jakich zachodzą.

Podobne prace

Do góry