Ocena brak

Rozwój liczby ludności świata

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

W ciągu wielu tysiącleci przyrost liczby ludności odbywał się powoli. Nie wynikało to z niskiej rozrodczości, lecz z dużej śmiertelności . Gwałtowny przyrost ludności rozpoczął się w XX wieku. W wyniku poprawy warunków życia, postępu medycyny oraz podniesienia poziomu higieny nastąpiło ograniczenie śmiertelności. Spowodowało to gwałtowny przyrost ludności określany jako eksplozję demograficzną.

Wysokie tempo przyrostu naturalnego utrzymuje się w dalszym ciągu w większości krajów Afryki, w Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Systematycznie spada udział ludności Europy oraz Ameryki północnej.

Czynnikiem wpływającym na przyrost naturalny jest poziom życia oraz miejsce zamieszkania. Ludność obszarów uprzemysłowionych i zurbanizowanych, o wysokim standardzie życia, wykazuje znacznie niższy poziom rozrodczości. Kraje słabo rozwinięte cechują się wysokim wskaźnikiem przyrostu.

W 1920 r. mieliśmy 1,8 mld. Osób, a obecnie liczba ludności na świecie wynosi 5,7 mld.

Średnia gęstość zaludnienia na świecie wynosi 43 osoby na km. kwadratowy. W Azji jest ona bardzo wysoka, w Australii natomiast niska.

Największe skupiska ludzi zlokalizowane są na obszarach;

Azji południowo- wschodniej, Europy zachodniej i środkowej, rejonu wielkich Jezior oraz wybrzeży Atlantyku w Ameryce północnej

Najsłabiej zaludnione są;

Obszary pustynne, Grenlandia, Syberia, daleki Wschód, północna Europa, Kanada, Alaska.

Podobne prace

Do góry