Ocena brak

Rozwój kości kończyny górnej

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Wszystkie kości kończyn rozwijają się na podłożu chrzęstnym. jedyny wyjątek stanowi część środkowa obojczyka, która powstaje jako kość okładzinowa. Kości kończyn wykazują juz w stadium chrzęstnym swą późniejszą postać, choć przeważnie w formie jeszcze bardzo niekształtnej.

Z zawiązku mezenchymatycznego w ciągu szóstego i siódmego tygodnia życia płodowego powstaje zawiązek chrzęstny szkieletu kończyny górnej; w okresie tym tylko paliczki dalsze nie osiągnęły jeszcze stadium chrzęstnego. Kostnienie kończyny górnej rozpoczyna się w końcu szóstego tygodnia przez wytworzenie punktu kostnienia w części środkowej obojczyka; jest to pierwszy punkt kostnienia w kościach szkieletu człowieka; wkrótce potem występuje punkt kostnienia w trzonie kości ramiennej, łokciowej i promieniowej. a w ciągu ósmego tygodnia — w łopatce Kostnienie kości długich rozpoczyna się więc w trzonach (w 7—12 tygodniu życia płodowego), w nasadach zaś — jako drugi okres kostnienia — znacznie później (w 1—3 roku życia). Kości nadgarstka kostnieją 7, jednego punktu dla każdej kości; punkty te zaczynają występować po urodzeniu do 8 roku życia. Ale w tym okresie kości nie są jeszcze ostatecznie wymodelowane. Dalsze ukształtowanie następuje głównie przez występowanie dodatkowych punktów kostnienia w wyrostkach kostnych — byłby to trzeci okres kostnienia; zjawisko to rozpoczyna się w górnym końcu kości ramiennej w 1—5 roku życia, w okolicy stawu łokciowego między 5 a 14. w obręczy kończyny górnej między 10 a 20 rokiem życia. Kości śródręcza i paliczki powstają z trzonu i jednej nasady; na kościach śródręcza znajduje się ona na końcu dalszym, na paliczkach na końcach bliższych. Wyjątek stanowi tylko kość śródręcza kciuka.

Duże znaczenie ma okres kostnienia nasad z trzonami, a więc czas zamku chrząstek nasadowych Ma to znaczenie zarówno ze względu na ukończenie prawidłowego wzrastania. jak i na łamliwość kości osób młodych. Zrastanie jest zależne od czynności gruczołów płciowych. Zjawisko zrastania wykazuje pod względem czasu znaczne różnice w zalezności od płci, budowy konstytucjonalnej, środowiska ltp.

Należy zaznaczyć, że w kościach długich naczynia odżywcze, które pierwotnie wnikają prostopadle do długiej osi kości, wraz z postępującym wzrastaniem przybierają kierunek skośny, zwracając się ku tej nasadzie, która wcześniej zlewa się z trzonem. W okolicy łokcia zanik chrząstek nasadowych następuje wcześniej (w 14—18 roku życia), a w przeciwnych końcach kości — znacznie później (w 20—25 roku życia). Kostnienie wyrostków odbywa się mniej więcej w tym samym czasie co kostnienie nasad okolicy łokciowej (15—19 rok). Wyjątek stanowią oba końce kości ramiennej. Punkty kostnienia wyrostków zlewają się tutaj w całości lub częściowo we wczesnym dzieciństwie, wytwarzając nasadę wtórną.

Podobne prace

Do góry