Ocena brak

Rozwój internetu

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Jeden z najważniejszych fragmentów Internetu powstał w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy to amerykańska fundacja National Science Fundation (NSF) umożliwiła naukowcom dzielenie się wynikami swoich badań za pośrednictwem pięciu nowoczesnych centrów komputerowych. W tym czasie użytkownikami Internetu były jedynie instytucje akademickie i rządowe. Jednak na początku lat dziewięćdziesiątych połączenie stało się rzeczą, na którą mogły sobie pozwolić nie tylko małe firmy, ale także osoby prywatne. Rozbudowa infrastruktury informatycznej była popierana przez rząd Stanów Zjednoczonych, co zaowocowało gwałtownie wzrastającą liczbą użytkowników sieci. W 1995 roku szacowana liczba ludzi korzystających z połączeń Internetu wyniosła ponad 35 milionów ze 135 krajów.
Internet jest największą siecią komputerową na świecie, ale nie jedyną. Istnieje wiele różnych systemów, które wykorzystują łącza telefoniczne do przesyłania informacji. Za pośrednictwem modemu (modulatora/demodulatora) dane kom­puterowe zostają przetransponowane na dźwięki, które są następnie transmitowane i dekodowane po drugiej stronie. Systemy te oferują podobne usługi jak Internet, w tym pocztę elektroniczną, kartoteki, elektroniczne konferencje, dostęp do baz danych oraz możliwość dotarcia do artyku­łów z różnych periodyków.
Niektóre z tych systemów świadczą swoje usługi za darmo (Bulletin Board Systems), inne -jak na przykład najstarszy system udostępniali danych, CompuServe - udostępniają swoje linie za opłatą, zależną od czasu i rodzaju połączenia. Jako że Internet został wybudowany za publiczne pieniądze, a jego pierwszymi użytkownikami byli pracownicy naukowi, informacje pozyskane za pośrednictwem tej sieci tradycyjnie były darmo­we. Jednak ta sytuacja zmienia się - Internet jest w coraz większym stopniu finansowany przez prywatne instytucje, wprowadzane są również coraz lepsze systemy zabezpieczające. Niektóre działy Internetu są w tej chwili finansowane z pieniędzy pochodzących z usług reklamowych świadczonych na łączach sieci.
Oprócz poczty elektronicznej (e-mail), Use­netu i World-Wide Web, najbardziej popularnymi usługami świadczonymi przez Internet są Telnet i FTP. Każda z tych usług spełnia odmienne funk­cje i wymaga od użytkownika różnego opro­gramowania. Większe systemy komercyjne dostarczają swoim klientom kompletne oprogra­mowanie i inne niezbędne do użytkowania sieci rzeczy. Dzięki Telnetowi można wejść do odle­głego komputera tak, jakbyśmy siedzieli przed terminalem bezpośrednio do niego podłączonym. FTP (File Transfer Protocol) umożliwia swoim użytkownikom wymianę plików pomiędzy odda­lonymi od siebie komputerami.

Podobne prace

Do góry