Ocena brak

Rozwój idei promocji zdrowia

Autor /Oscinnano Dodano /09.10.2005

ROZWÓJ IDEI PROMOCJI ZDROWIA

Tematem moich rozważań jest rozwój idei promocji zdrowia. W pracy tej należałoby się zastanowić czym jest zdrowie i jak jest rozumiane? Zdrowie- współcześnie jest przedmiotem zainteresowania nie tylko medycyny, ale również nauk społecznych: pedagogiki, psychologii, socjologii. Dyscypliny te przyjmują definicję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według której: ?zdrowie to nie tylko to brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego? Definicja ta jest bardzo ważna i postępowa, ponieważ nie poprzestaje na samym negującym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, ale mocno akcentuje, że zdrowie ma w sobie aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach zwalczania, ale powinniśmy koncentrować się na samym zdrowiu- na jego wzmacnianiu po przez odpowiedni tryb życia (np. odpowiednie żywienie, ruch fizyczny, itp.), sposób myślenia i właściwe radzenie sobie z naszymi emocjami.
Promocja zdrowia ma krótką, lecz bogatą historię, w której wyróżnia się trzy okresy: lata 70- to jej poczęcie, lata 80-narodziny, a 90-dojrzałość. Pierwszym krajem, który podjął działania z zakresu promocji zdrowia była Kanada. ?W dniu 1 maja 1974 roku Marc LaLonde przedożył parlamentowi kanadyjskiemu dokument pod nazwą: ?Nowa perspektywa dla zdrowia Kanadyjczyków? . Kwestionował on koncentrowanie się na leczeniu chorób, jako metodę osiągania zdrowia populacji, podczas gdy jego podstawą jest promocja oraz prewencja chorób.
Wobec dalszego pogarszania się sytuacji zdrowotnej w skali światowej konieczność promocji zdrowia rozwinęła się najpierw w Kanadzie, a następnie w Europie, głównie za sprawą Biura Światowej Organizacji Zdrowia Regionu Europejskiego, które w 1984 roku wydało na ten temat dokument dyskusyjny i zaproponowało ?koncepcję, definicję i program działań? , a najważniejsze znaczenie miała I Międzynarodowa Konferencja w Ottawie, która odbyła się 1986 roku. Była dopełnieniem wszystkich poczynionych do tej pory działań i o powstaniu nowej dziedziny nauki o nazwie promocja zdrowia. Karta Ottawska- określa działania z zakresu promocji zdrowia jako wspierające, broniące i umożliwiające zachowanie zdrowia. Podkreśla znaczenie podstawowych warunków życia i sposobów, jako coś, co jest niezbędne do zachowania zdrowia. Wśród nich są dochody, żywność, wykształcenie, pokój. Wyznacza wszechstronną strategię promocji zdrowia poprzez kilka obszarów działania:
? budowanie zdrowotnej polityki społecznej
? tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu
? wzmacnianie działań społecznych na rzecz zdrowia
? rozwijanie umiejętności osobniczych
? reorientacja służby zdrowia
Kolejnymi posunięciami w skali międzynarodowej w dziedzinie promocji zdrowia były następne konferencje o zasięgu ogólnoświatowym jak: Konferencja w Adelajdzie (Australia 1989 roku), w Sandsvall (Szwecja 1991roku), w Dżakarcie (Indonezja 1997 r.

Podobne prace

Do góry