Ocena brak

Rozwój dziecka w pierwszym półroczu

Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014

Nieprawidłowości występujące we wczesnym etapie rozwoju dziecka świadczą o dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Dysfunkcje te mogą mieć różne przyczyny - wynikać mogą z niedojrzałości lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Bez względu na przyczynę objawy kliniczne prezentowane przez niemowlęta mogą być do siebie zbliżone. Znaczne nasilenie cech i brak zachowań alternatywnych świadczyć może o rozwoju mózgowego porażenia dziecięcego. Jeżeli występują tylko nieznaczne odchylenia od normy w zakresie poziomu i rozkładu napięcia - obserwujemy różnego rodzaju wady postawy lub niezgrabność ruchową. Natomiast, jeśli wystąpi duży deficyt w poziomie i rozkładzie podstawowego napięcia obserwuje się nasiloną dezorganizację kontroli postawy i ruchu, co manifestuje się objawami charakterystycznymi dla mózgowego porażenia dziecięcego. Dziecko z hipotonią posturalną rozwija nieprawidłowe wzorce ruchowe i nie pozyskuje fundamentalnych umiejętności ruchowych. Dominująca we wzorcach postawy i ruchu aktywność toniczna uniemożliwia rozwój reakcji nastawczych i równowagi, nie rozwija się wobec tego odpowiednie napięcie posturalne - a co za tym idzie - niemowlę nie uzyskuje pionizacji lub ma ograniczone możliwości w tym zakresie, W znacznych zaburzeniach dzieci nie osiągają pozycji siedzącej, ani czworaczej, ponieważ nie mają możliwości kontrolowania środka ciężkości nad płaszczyzną podparcia.

W pierwszym półroczu życia niemowlęta, zarówno w przypadku minimalnych jak i ciężkich dysfunkcji o.u.n prezentują podobne zaburzenia wielkości i rozkładu napięcia posturalnego. W wielu przypadkach trudno jest określić, czy obserwowane nieprawidłowości związane są ze stanami pośrednimi napięcia posturalnego, czy z rzeczywistą hipotonią posturalną. Opisując nieprawidłowości w tym okresie życia, zróżnicowano je tylko w zależności od dominującego sposobu kompensacji i określano jako typ spastoidalny lub spastyczny, czy też atetoidalny lub atetotyczny.

W drugim półroczu dużo łatwiej jest zakwalifikować prezentowane przez niemowlę zaburzenia w zachowaniach posturalno - motorycznych do stanów pośrednich napięcia lub do hipotonii posturalnej. W miarę upływu czasu w przypadku uszkodzenia o.u.n coraz bardziej uwidaczniają się cechy patologicznej motoryki, a zachowania ruchowe starszych niemowląt są już bardziej charakterystyczne albo dla stanów pośrednich szeroko rozumianej normy albo dla patologicznej hipotonii posturalnej. Zaburzenia spastoidalne i spastyczne oraz atetoidalne i atetotyczne w omawianym okresie już wyraźnie się od siebie różnią. Biorąc powyższe pod uwagę w pierwszym półroczu wszystkie nieprawidłowości prezentowano łącznie, a w drugim półroczu przedstawiono wyłącznie problemy niemowląt w zakresie stanów pośrednich napięcia. Rozwój w kierunku spastyczności lub atetozy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. W uzasadnieniu należy jeszcze dodać, iż dzieci z patologicznym napięciem posturalnym znacznie wolniej się rozwijają i nie pionizująsię we właściwym okresie oraz ulegają różnym deformacjom.

 

Podobne prace

Do góry