Ocena brak

Rozwiązanie umowy o prace w razie upadłośći bądź likwidacji zakładu pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja zakładu pracy są przyczynami szczególnymi, w których nie stosuje się :

-obowiązku konsultacji związkowej w sprawach zwalniania pracowników

-ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

-powszechnej ochrony pracownika przed wypowiedzeniem podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

-przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę

Jeżeli umowa o prace została zawarta na czas określony lub na czas określonej pracy – może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2 tyg. wyprzedzeniem. Podobnie jest w przypadku umów terminowych.

Pracodawca może skrócić okres 3 miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 m-ca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres ten ( za który przysługuje odszkodowanie) wlicza się do okresu zatrudnienia ( jeżeli pozostaje w tym okresie bez pracy)

W przypadku upadłości zakładu pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania odpraw.

Podobne prace

Do góry