Ocena brak

Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

  • z przyczyn przewidzianych w umowie

  • w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

  • w razie ogłoszenia upadłości spółki.

Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

Przyczyny przewidziane w statucie:

  • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu siedziby spółki lub zakładu głównego tej spółki za granicę;

  • ogłoszenie upadłości spółki;

  • inne przyczyny przewidywane prawem.

Podobne prace

Do góry