Ocena brak

ROZTWÓR GLEBOWY

Autor /marecki Dodano /08.03.2013

ROZTWÓR GLEBOWY, faza c ie k ła gleb —krążąca w glebie woda, w której są rozpuszczonesole różnych związków mineralnych lub organicznych;ilość ciaJ rozpuszczonych w wodziekrążącej w glebie oraz ich rodzaje są bardzoróżne i zmienne; zależą od rodzaju gleby i zawartychw niej składników, od ilości wodyw glebie i od pory roku. Roztwór glebowy stykasię z fazą stałą gleb tworząc układ dynamicznyo równowadze zmiennej. Powoduje to przechodzeniedo roztworu glebowego pewnej ilości mineralnychoraz organicznych związków glebowych,na miejsce których część jonów z roztworuglebowego przechodzi do kompleksu sorpcyjnegogleb. Organizmy glebow-e stykają się równieżz roztworem glebowym. Zmienność roztworówglebowych w okresie wegetacyjnym potęguje sięznacznie, ponieważ rośliny wyższe oraz mikroorganizmyczerpią energicznie z roztworów glebowychwodę oraz niezbędne dia swego życiaskładniki pokarmowe rozpuszczone w wodzie.Roztwory glebowe zapewniają roślinom składnikipokarmowe i wpływają na właściwości gleb,a szczególnie na ich strukturę.

Podobne prace

Do góry