Ocena brak

ROZTROPNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

ROZTROPNOŚĆ gr. phrónesis; łc. pru­dentia; ang. prudence; fr. prudence; nm. Klugheit

  1. et. -> Cnota (2a) intelektualna z gru­py cnót praktycznych, mająca kierować działaniem w dziedzinie tego, co przy­godne i konkretne, przez uwzględnierue moralnie znaczących czyrmików i ustale­nie, co w danej chwili jest słuszne zgodiue z wymaganiami norm moralnych i regułą umiaru.

  2. et. Jedna z czterech cnót kardynalnych (z grupy nabytych -> cnót /2b/ moralnycłi).

Podobne prace

Do góry