Ocena brak

Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji a sądami

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Dotyczą tego art. 190-195 kpa. Rozstrzyga je Kolegium Kompetencyjne przy SN, jego skład to: trzech sędziów SN delegowanych przez Pierwszego Prezesa, przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i ministra zainteresowanego ze względu na przedmiot sprawy. Wniosek złożyć może: organ administracji publicznej, sąd, prokurator Generalny, strona. Kierowany jest on do Pierwszego Prezesa SN, a ten informuje zainteresowane podmioty. Orzeczenie Kolegium Kompetencyjnego nie podlega zaskarżeniu i ma formę postanowienia.

Podobne prace

Do góry